Rotavdrag

Projekt i hemmet

Dags för lite projekt i hemmet? Då kan du utnyttja möjligheten till ROT-avdrag. På arbetskostnader upp till 100 000 kronor per år får du tillbaka hälften i form av skattereduktion. ROT-avdraget gäller för renovering/underhåll, ombyggnad samt tillbyggnad och kan utnyttjas av småhusägare och bostadsrättsinnehavare. Hyresrätter omfattas inte av systemet. Arbetet kan utföras i ett fritidshus, det finns inget krav på att det måste göras där man är mantalsskriven. Däremot måste man som privatperson äga huset (inte via ett egenägt bolag) och det måste enligt fastighetstaxeringen vara klassificerat som ett småhus.

Samordnas

ROT-avdraget samordnas med Hushållsnära tjänster (RUT-avdrag) I praktiken är ROT-avdraget en utvidgning av Hushållsnära tjänster och den avdragsrätten på 50 000 kronor per person inkluderar eventuella köpta tjänster till hemmet som städning eller barnpassning. Har du köpt både Hushållsnära tjänster och tjänster som berättigar till ROTavdrag är den sammanlagda avdragsgilla maxgränsen 50 000 kronor per person och år. Tänk på att många energibesparande åtgärder också kan ses som reparationer och underhåll. Det gäller dock inte åtgärder som berättigar till bidrag från annat håll. För mer information om ROT-avdraget, se Skatteverkets hemsida, skatteverket.

Kopplat till

ROT-avdraget är kopplat till individen, skattereduktionen är inte kopplad till fastigheten utan till den enskilda individen. Det innebär att om det finns två ägare till villan eller bostadsrätten kan avdrag göras för totalt 100 000 kronor och alltså ge en total skattelättnad på 100 000 kronor för hushållet.